AMA FILM ACADEMY to wyjątkowa szkoła filmowa dająca wiele możliwości w różnych dziedzinach przemysłu filmowego. założyli ją doświadczeni filmowcy. Nauka odbywa się w innowacyjnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa otworzył Piotr Lenar. Wykładał na wielu uczelniach związanych z filmem w kraju i za granicą. W szkole pracują uznani i aktywni w zawodzie twórcy filmowi. Wśród nauczycieli AMAFILM ACADEMY są reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, także scenografowie, dźwiękowcy, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz fachowcy od teorii filmu.

W szkole filmowej Warszawa można zgłębić wiedzę i kompetencje na temat sztuki reżyserskiej, produkcji filmu, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, https://amafilmacademy.pl/ sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od zarania swojej działalności wierna jest pierwotnemu założeniu – szerokiego otwarcia na oczekiwania swoich słuchaczy. W szkole filmowej Warszawa można uczyć się na określonym kierunku, np. filmowy, ale można także pobierać naukę na kilkudniowych zajęciach, jak warsztaty. Każda forma nauki przybliża uczestnikom meandry sztuki filmowej. Teoria i zajęcia praktyczne wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to cenny zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrobieniu pierwszych kroków w branży kinematograficznej.